Om Gjertrudbakken

Bustadblokka ligg med kort avstand til Saften – ein ombygd fabrikkbygning som no husar daglegvarebutikk, treningssenter, idrettshall, frisør, bibliotek og klesbutikk. Fjordkroa ligg like ved bustadblokka og er ein fin møteplass for bygdefolket.

Det er gangavstand til både barnehage og skule frå Gjertrudbakken, og Leikanger har gode bussforbindelsar til Sogndal. I tillegg har Leikanger også eit hav av turmoglegheiter i nærleiken for naturterapi

Beliggenheit

Leikanger Photo Astri Knudsen.jpg

Foto av Astri Knutsen

Generell informasjon om leiligheitene

Bustadblokka vil bestå av tre ulike typar leilegheiter fordelt på tre etasjar, i alt 10 leilegheiter. Her er det noko for alle, både nyetablerte familiar og den eldre generasjon. Med parkeringskjellar vil bilen din alltid stå tørt, sommar som vinter.

Leilegheitene er både moderne og praktiske med god plass til heile familien. Dei går over eitt plan, og har to, tre eller fire soverom.

Du kjøper din nye bustad nøkkelferdig og klar for innflytting, men kan likevel ha moglegheit for nokre tilval og justeringar. Leilegheitene byggast med smarte løysingar, held høg kvalitet og kjende merkevarer vert nytta.

Bygdeblokka_leil8_interiør4_201217.jpg
Bygdeblokka_leil8_interiør2_201217.jpg

Framtidas bustadblokk tek høgde for både miljø, teknologi og den kommande eldrebølga. Tenk om folk flest kan bu heime lenger og samtidig møte folk i ulike fasar i livet. I fellesarealet er det moglegheit for å lage ein sosial kaffikrok. Ei bygdeblokk med 10 einingar er ikkje større enn at ein kan ha eit godt forhold til naboane.

Leilighetstype 1.1.jpg
Leilighetstype 1.jpg
Leilighetstype 2.jpg

Leilegheitstype 1:

Ligger i 1. og 2. etasje

Stove-kjøkken, tre soverom, bad, gang, bod, entre, balkong

Sportsbod i kjellar

Ein parkeringsplass i kjellar

Gjesteparkering ved Saften

BRA: 80,1 kvm

P-rom: 77 kvm

BRA totalt: 85,1 kvm

Ligger i 1. og 2. etasje

Stove-kjøkken, to soverom, bad, gang, bod, entre, balkong

Sportsbod i kjellar

Ein parkeringsplass i kjellar

Gjesteparkering ved Saften

BRA: 68,5 kvm

P-rom: 67 kvm

BRA totalt: 73,5 kvm

Leilegheitstype 2:

Leilighetstype 2.1.jpg

Leilegheitstype 3:

Ligger i 3. etasje

Stove-kjøkken, fire soverom, bad, gang, bod, entre, ein balkong og stor takterrasse

Sportsbod i kjellar

Ein parkeringsplass i kjellar, med moglegheit for to

Moglegheit for å redusere til tre soverom og heller få større stove

Tilrettelagt for jacuzzi på takterassen

Gjesteparkering ved Saften

BRA: 113,0 kvm

P-rom: 110 kvm

BRA totalt: 118 kvm

Leilighetstype 3.1.jpg
Leilighetstype 3.jpg

Leilegheit nummer: 1, 4, 5 og 8

Leilegheit nummer: 2, 3, 6 og 7

Leilegheit nummer: 9 og 10